โรงแรมมณีโรจน์

11/1 ถนน กรุงศรีใน ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
044 514 569
Maneerote Hotel, in Surin โรงแรมมณีโรจน์ จ.สุรินทร์